Välkommen till Curt Benckert juristbyrå

Byrån arbetar med affärsrätt, familjerätt, asylrätt, fastigheträtt & LVU samt har lång erfarenhet  med rådgivning rörande alkoholtillstånd.

Byråns ändamål är att efter bästa förmåga utöva god rättsvård och upprätthålla rättrådig och yrkesskicklig juridisk tillämpning, följa rättsutvecklingen och tillse att byråns samlade erfarenheter och kunskaper kommer klienterna till godo  

Notarius Publicus

  1. Curt Benckert har slutat som Notarius Publicus
  2. kontakta Länsstyrelsen för information  010- 223 50 00 om efterträdare

Om Curt Benckert Juristbyrå

Byrån startade 1983 i Norrköping.

Curt Benckert bedrev förutom rådgivning även forskning i
processrätt, med tonvikt på bevisfrågor i samband med våld mot kvinnor.

2002 startade byrån sin verksamhet i Linköping. Benckert arbetar med affärsrätt, familjerätt, asylrätt, fastigheträtt & immaterialrätt samt  LVU och Alkoholtillstånd